Publications with Cristina España-Bonet

[see all]

  In press

  2019

  2018

  2017

  2016

 1. Iñaki San Vicente, Iñaki Alegria, Nora Aranberri, Cristina España-Bonet, Pablo Gamallo, Hugo Gonçalo Oliveira, Eva Martinez Garcia, Antonio Toral, Arkaitz Zubiaga.
  TweetMT: A Parallel Microblog Corpus [pdf]
  LREC. 2016. [+]
 2. 2015

 3. Iñaki Alegria, Nora Aranberri, Cristina España-Bonet, Pablo Gamallo, Hugo Gonçalo Oliveira, Eva Martínez Garcia, Iñaki San Vicente, Antonio Toral, Arkaitz Zubiaga.
  Overview of TweetMT: A Shared Task on Machine Translation of Tweets at SEPLN 2015 [pdf]
  TweetMT. 2015. [+]
 4. 2014

  2013

  2012

  2011

  2010 and earlier

  Theses