Publications at LREC

[see all]

  2016

 1. Iñaki San Vicente, Iñaki Alegria, Nora Aranberri, Cristina España-Bonet, Pablo Gamallo, Hugo Gonçalo Oliveira, Eva Martinez Garcia, Antonio Toral, Arkaitz Zubiaga.
  TweetMT: A Parallel Microblog Corpus [pdf] [+]
  LREC. 2016.
 2. 2014

 3. Iñaki Alegria, Nora Aranberri, Pere Comas, Victor Fresno, Pablo Gamallo, Lluís Padró, Iñaki San Vicente, Jordi Turmo, Arkaitz Zubiaga.
  TweetNorm_es: An Annotated Corpus for Spanish Microtext Normalization [pdf] [+]
  LREC. 2014.