Publications with Antonio Toral

[see all]

  2016

 1. Iñaki San Vicente, Iñaki Alegria, Nora Aranberri, Cristina España-Bonet, Pablo Gamallo, Hugo Gonçalo Oliveira, Eva Martinez Garcia, Antonio Toral, Arkaitz Zubiaga.
  TweetMT: A Parallel Microblog Corpus [pdf] [+]
  LREC. 2016.
 2. 2015

 3. Iñaki Alegria, Nora Aranberri, Cristina España-Bonet, Pablo Gamallo, Hugo Gonçalo Oliveira, Eva Martínez Garcia, Iñaki San Vicente, Antonio Toral, Arkaitz Zubiaga.
  Overview of TweetMT: A Shared Task on Machine Translation of Tweets at SEPLN 2015 [pdf] [+]
  TweetMT. 2015.