Publications with Jiawei Han

[see all]

    2012

  1. Hongzhao Huang, Arkaitz Zubiaga, Heng Ji, Hongbo Deng, Dong Wang, Hieu Khac Le, Tarek Abdelzaher, Jiawei Han, Alice Leung, John Hancock, Clare Voss.
    Tweet Ranking based on Heterogeneous Networks [pdf] [+]
    COLING. 2012.