« Back to publications

Etiketa-lainoen Ikuskera Hobetzeko Multzokatzea

Arkaitz Zubiaga, Alberto Pérez García-Plaza, Víctor Fresno, Raquel Martínez

Informatikari Euskaldunen Bilkura. 2009.

Download PDF file
Erabiltzaileek aurrez anotatutako datuak berreskuratzeko baliabide interesgarria bilakatu dira markatzaile sozialak. Mota honetako webguneek etiketarik erabilienek osatutako etiketa-lainoa erakusten dute nabigazio aukera gisa. Etiketa-laino hauek, ordea, ez dute etiketen arteko antzekotasuna ez eta edukia kontuan izaten. Lan honetan SOM mapak erabiliz etiketen arteko erlazioak definitzeko metodoa aurkezten dugu. Erlazio hauek definitzeko, web dokumentuen edukietan oinarritu gara. Emaitza bezala lortutako mapa, ondorioz, etiketa-multzo ezberdinez osatzen da, multzo horietako bakoitzean termino esanguratsuenak erakutsiz nabigazioa eta ikuskera hobetzen direlarik. Azkenik, metodologiahonek izan dezakeen aplikazio erreala aztertzen dugu.